המשפחה היא המסגרת המשפיעה ביותר על חייו של אדם. למשפחה כח רב, הן ביצירת קשיים ודפוסים מכאיבים, והן ביכולת לרפא אותם. כשהמשפחה כולה, או אחד מחבריה, נמצאים במשבר פניה ל’טיפול משפחתי’ יכולה להועיל בשיפור תקשורת, תפקוד יומיומי, ופתרון משברים .
המוקד ב’טיפול המשפחתי’ הוא על הבנת חברי המשפחה, על התנהגותם, מחשבותיהם ורגשותיהם, בתוך ההקשר המשפחתי. במהלך הפגישות בני המשפחה רוכשים כלים מעשיים שעוזרים להם ליצור שינוי מערכתי, כלומר, לשפר את מערכת דפוסי הגומלין וכך נוצר שינוי אצל כל אחד מחברי המשפחה וגם  במשפחה כולה כמערכת. ההסתכלות על המשפחה כמערכת, וההתערבות הטיפולית בהתאם, יכולה לקצר מאד תהליכי טיפול שבטיפול אישי היו לוקחים זמן רב.


מתי מומלץ לפנות לטיפול משפחתי

• במצבי משבר כמו חולי, מוות, גרושין ,אבטלה ומשבר כלכלי
• כשיחסי המשפחה קונפליקטואלים והתקשורת בעיתית
• בכל מה שקשור לסמכות הורית והתמודדות עם ילדים ומתבגרים שלבי מעבר נורמטיבים כמו הריון לידה הקן המתרוקן
• למבוגרים צעירים שנמצאים בטיפול אישי והמטפל או הם חושבים שמספר מועט של פגישות משפחתיות יכול מאד לזרז את הטיפול האישי
• בפרק ב כדי להתמודד עם הייחודיות של משפחה מורכבת

אני פועלת מתוך האמונה שהמשפחה היא ה”מטפל ” הטוב ביותר של עצמה לו רק ידעה איך לעשות זאת ותפקידי לעזור למשפחה “לטפל” בעצמה .
מטרת הטיפול לחזק את המשאבים והכוחות ולעזור לחברי המשפחה ,לעבוד בשיתוף פעולה למצוא פיתרון לבעיותיהם המשפחתיות
הטיפול הינו קצר מועד ןממוקד פיתרונות